Privacy verklaring | Met hart en lef, life coach en loopbaancoach Rotterdam

Deze privacy verklaring dient voor Met hart en lef, in de persoon van Peggy ter Haak, als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar cliƫnten.

Cookies

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, hiertoe heb ik een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De ip-adressen worden automatisch geanonimiseerd en dus ook niet opgeslagen.

Gegevens van cliƫnten

Met betrekking tot gegevens van mijn klanten hanteer ik de volgende uitgangspunten:

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die ik verzamel zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling.
  • Om contact met je op te kunnen nemen in het kader van ons traject.
  • Je te informeren over mijn aanbod.

Dossier

Tijdens ons traject bouw ik een dossier op, met daarin de voorbereiding voor onze sessies en een korte weergave van het verloop ervan. Je levensverhaal behoort ook tot dit dossier. Dit dossier dient geen ander doel dan als geheugensteun voor mij: tijdens ons traject en in het geval dat je een vervolgvraag hebt na afronding van ons traject. Op jouw verzoek verwijder ik dit dossier direct na afsluiting van ons traject.

Bewaartermijn gegevens

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Ik hanteer daarom de volgende bewaartermijnen:[fusion_table]

Persoonsgegevens, 7 kalenderjaren, ten behoeve van de Belastingdienst.
Dossier, 5 kalenderjaren, ingaand na afronding van ons traject.
[/fusion_table]

Informatie over mijn aanbod

Indien er in mijn aanbod wijzigingen plaatsvinden die interessant zouden kunnen zijn voor jou, dan informeer ik je hierover via een mail. Je kunt mij te allen tijde verzoeken hiermee te stoppen, ik geef daar per ommegaande gevolg aan.

Delen van gegevens met derden

Ik verstrek je persoonsgegevens niet aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je dossier of delen daarvan verstrek ik niet aan anderen, behalve op jouw uitdrukkelijke verzoek.

Beveiliging gegevens

Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan en blijf dit ook doen.

Vragen

Vragen over deze privacy verklaring? Mail mij dan via peggy@methartenlef.nl.