Overal werken mensen samen, toch hebben we het zelden over wat we nodig hebben om dat goed te doen. Daarom in dit blog praktische tips om met elkaar de manier van samenwerking te bespreken aan de hand van twee vragen:

  • Wat heb je nodig om goed samen te werken?
  • Wat breng je mee om goed samen te werken?
Neem ieder een moment voor jezelf om antwoorden op de eerste vraag te formuleren. Een hulpvraag hierbij is: stel je voor dat jullie op zo’n manier met elkaar samenwerken, dat het beste in je naar voren komt. Hoe ziet dat eruit en wat zijn termen die daarbij horen?

Iedereen noteert de uitkomsten op geeltjes. Met alle geeltjes op een flipovervel ga je met elkaar in gesprek: wat staat er, wat bedoel je daarmee.

Teamstatuut: “zo zijn onze manieren”

Cluster overeenkomende begrippen en breng deze terug tot kernbegrippen; wat is écht essentieel voor iedereen. Deze lijst met zo’n zes tot acht kernbegrippen is jullie teamstatuut en vormt het uitgangspunt voor jullie samenwerking.

Een vraag naar de bekende weg…

Dan de hamvraag… wat breng je méé om goed samen te werken? Een mooie vraag om de discussie mee te beëindigen, de antwoorden heb je al. Toch?!?

En wat nu?

Sluit de sessie af met het committeren aan het teamstatuut door ondertekening van de flap door iedereen. In het dagelijks werk vormt het teamstatuut een leidraad voor hoe je met elkaar omgaat. Heb je bijvoorbeeld met elkaar afgesproken om feedback te geven? Geef het dan ook en vraag er zo nodig ook om. Alleen door het teamstatuut levend te maken en te houden in de praktijk gaat het werken. Met als uiteindelijk doel: met elkaar de teamdoelen realiseren.

Teamstatuut

Voorbeeld van een teamstatuut

Tips vanuit het marsmallowproject

Dit inspirerende filmpje kwam ik tegen over samenwerking:

Optimaal presteren als team

Werkt het?

En, werkt het voor jullie? Mail mij via peggy@methartenlef.nl. Voel je ook vrij om dit blog te delen via één van de onderstaande links.